Arrietako udalkideen ordainsariak

Alkateak arduraldi partziala (%) izango du, eta haren urteko ordainsari gordina 13.250 eurokoa izango da. Urtero, soldataren gorakada parekatuko da Udalhitz hitzarmenean ezarritako gorakadekin.

Zinegotziei dagozkien kalte-ordainak ondoko kide-anitzeko organoetara joateagatik:

Osoko Bilkura: 60 euroko hileko ordainsaria udalbatzako, batzordeko edo batzarreko.

Gastuak: Norberaren ibilgailuaz egindako bidaiak 0,29 euro kilometroko. Bere kasuan, otsailaren biko 16/1993 Dekretuaren ezarpena eguneratuta.