Landa lurreko Ondasun Higiezinen Zerga - Katastro dokumentuen bidalketa

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako eskaerak bideratzeko Erribide 5ean dagoen Mungiako Foru Ogasunera zuzendu..

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Jabetza eskritura
 • OHZ-ren azken ordainagiria

Legezko informazioa

 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua
 • Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2009 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duena
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko Araudia onesten duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua
 • Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Araua
 • Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 9/1989 Foru Araua
 • Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko katastroaren kudeaketarako behin-behineko arauak onesten dituen 77/1990 Foru Dekretua, maiatzaren 22koa
 • Aplika daitezkeen udal ordenantzak

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako eskaerak bideratzeko Erribide 5ean dagoen Mungiako Foru Ogasunera zuzendu..