Webgune hau Arrietako informazio interesgarria batzeko eta erabiltzaileen eskura jartzeko baliabide gisa sortu dugu. www.arrieta-udala.net gunean, tokiko azken berriak, udaletxearen funtzionamendu eta antolaketa, udal zerbitzuak eta udalerriko xarma turistikoaz jabetzeko informazioa aurkituko dituzu, besteak beste. Horrez gain, izapideak online egiteko aukera eskaintzen digu. Webgune hau teknologia berrien garaian atzean ez gelditzeko egin dugun aurrerapausoa da.