Servicio de Euskera

Libao auzoa 14, 1ª planta - 48114 Arrieta

Horario: jueves 8:30-15:00

Contacto: udala.arrieta@bizkaia.eus - alkarregazbetieuskeraz@bizkaia.eu

Instagram: @alkarregaz https://www.instagram.com/alkarregaz/

Servicios para la ciudadanía:

  • Derechos lingüísticos.
  • Asesoramiento para aprender euskera.
  • Información sobre subvenciones por aprender euskera.
  • Plan de Acción para la Promoción del Euskera.

El euskera en Arrieta

Arrietako biztanleen gehiengoa euskalduna da.

Eustat
Biztanle kopurua 575
Euskaldunak 412
Ia euskaldunak 92
Erdaldunak 44

Eustatek argitaratu dauzen azken datuen arabera (2016) Arrietan dagozan biztanletik %75a euskalduna da eta %17a ia euskalduna. Horrek esan gura dau %92ak euskera ulertzen dauela.

El euskera de Arrieta

Arrietako berbaera Mendebaldeko sartaldeko bizkaiera da. Hurrengo loturetan euskalkiaren ezaugarri nagusiak topatu zeinkez:

Argitalpenak:

https://ahotsak.eus/euskalkiak/argitalpenak/arrieta-berbarik-berba-1

Arrietako euskaldunei egindako grabazinoen emoitzea da liburu hau; herriko euskerea, kulturea eta bizimodua erakusten dituan lana. Transkripzinoak bizkaiera landuan dagoz. CDan, barriz, arrietarren ahotsak entzun leitekez, testuak jaso ziran legez, Arrietako euskeraz. Herriko bizimodua, anekdotak, pasadizoak jaso dira, ohiturak, gerrako kontuak, siniskerak, jaiak... Kanten atalean, umeen kantak, erromeria koplak eta bestelakoak jaso dira. Liburuaren egileak Juan Luis Goikoetxea, Begoña Bilbao eta Iñaki Gaminde dira.

Subvenciones por estudiar euskera

Más información

  • Planes de euskera
  • Nuestras iniciativas
  • Iniciativas que promocionamos