Teléfonos de interés

 • Consultorio: 946 153 188
 • Botiquín: 946 153 699
 • Herriko Taberna: 946 154 861
 • Servicios Sociales del Mungialde:: 946 155 551
 • Cruz Roja: 946 741 281
 • Bizkaibus: 902 222 265 - 944 068 132
 • SOS Deiak: 112
 • Taxis (Mungia): 946 743 592
 • Diputación Foral de Bizkaia: 944 067 000
 • Gobierno Vasco: 945 018 000
 • Oficina Comarcal Agraria de Mungia: 946 740 311
 • Hacienda de Mungia: 946 155 909 - 946 155 892